Nu kan regeringen återstarta Ringhals 1

Bild: Privat/Tubaist/CC BY-SA 3.0
  • Måndag 29 nov 2021 2021-11-29
E-post

Efter att Miljöpartiet lämnat regeringen finns en möjlighet för regeringen att återstarta Ringhals 1 genom en lagändring som bör ha stöd av en riksdagsmajoritet, skriver Ledarsidornas Johan Westerholm.

De höga elpriserna plågar för närvarande hela Sverige, såväl industrier som hushåll, och kommer redan på kort sikt få menliga konsekvenser på samhällsekonomin. Inte bara kommer de höga elpriserna vara inflationsdrivande utan de kommer även minska hushållens konsumtionsutrymme.

Läs även: Westerholm: MP:s avhopp ”en stor lättnad” för S

För att möta detta har de olika nordiska länderna valt olika tillvägagångssätt. Finland deklarerade nyligen, i likhet med fler europeiska länder, att kärnkraft var att anse som fossilfri energiproduktion och kan då motivera fortsatt utbyggnad och drift av sina kärnkraftverk. Sverige å andra sidan stängde vid årsskiftet reaktorerna Ringhals 1.

Sverige har utöver detta antagit en enerigöverenskommelse som i sin tekniska utformning vilar på EU:s vatten- och biotopdirektiv. Konsekvensen av detta, och en lucka i Miljöbalken, innebär att Sverige nu river 1 700 små vattenkraftverk. Detta innebär en minskning av den totala elproduktionen med en procent eller runt två procent av vattenkraften.

Frågan är därmed om det går att återstarta reaktorerna i Ringhals. Ringhals 2 uppvisade inför släckningsbeslutet så pass stora korrosionsskador att en återstart är osannolik men Ringhals 1 är i så pass gott skick att den skulle kunna återladdas efter att nödvändiga investeringar gjorts.

Regeringen är förhindrad att ensidigt fatta ett sådant beslut utan att konsultera riksdagen då denna fråga är reglerad i Lagen om kärnkraftteknisk verksamhet (1984:3). I paragraf 15 a stadgas att

En permanent avstängd kärnkraftsreaktor får inte åter tas i kommersiell drift. Lag (2010:948).

Detta är den enda paragraf som behöver förändras i lagen om kärnteknik och en ändring behöver inte heller passera regeringen utan kan genomföras av riksdagen efter initiativ från utskottet som ansvarar för frågan.

Kostnaderna för en finansiering av återstart av reaktorerna i Ringhals är dock okända för mig men dessa går att hantera under liggande riksdagsår genom den ändringsbudget som riksdagen fattar beslut om under våren.

Det bör idag, efter att Miljöpartiet lämnat regeringen, finnas en majoritet för denna förändring i Kärntekniklagen för att i varje fall lagtekniskt möjliggöra en återstart av en av reaktorerna i Ringhals.

Om debattören

Johan Westerholm är författare, som bland annat skrivit Islamismen i Sverige, och driver Ledarsidorna.se

Läs även: De gröna i Finland vill klassa kärnkraft som hållbar

Läs även: Frankrike bygger nya kärnkraftverk – Macron: ”Garantera vårt lands tillgång till el”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag