Partiet Nyans saknar grundläggande förståelse för demokratiska principer

  • Torsdag 21 okt 2021 2021-10-21
E-post 1105

Efter att ha läst Mikail Yüksel från det politiska partiet Nyans slutreplik i GP i debatten där de vill bränna ner Nimis noterar vi en sak: Partiet Nyans uppvisar klara brister i sin förståelse av våra demokratiska grunder, skriver Lena Malmberg, Åsa Tallroth och Edward Nordén från Medborgerlig Samling.

När de fick mothugg på sin önskan om att bränna ner Nimis, så tolkar de det som ett försök att inskränka deras yttrandefrihet.

Vi tar det igen. Yttrandefrihet handlar inte om att få stå oemotsagd – det handlar om rätten att överhuvudtaget få yttra sin mening utan att bli utsatt för olaga hot, våld eller andra repressalier. Ingen har hindrat Nyans från att yttra sig. De fick till och med utrymme i en debattartikel i en av Sveriges största dagstidningar om sin önskan att bränna ner Nimis. Ett konstverk skapat av en konstnär som fick leva under konstant livvaktsskydd på grund av mordhot för sina yttranden.

Läs även: Partiet Nyans: Lars Vilks konstverk Nimis bör brännas ned

Nyans verkar ha en något förvirrad definition av vad yttrandefrihet innebär.

Att bränna ner konstverk för att Nyans anser att konstnären hädat, står alltså i direkt strid mot våra grundlagsstadgade fri- och rättigheter. Det går inte att yrka på en unik blasfemitillämpning och göra avsteg från gällande grundlag. Blasfemi är inte olagligt oavsett vilken religion den avser. Det ska inte behöva påpekas. Alltså är det inte tillåtet att bränna ned något som man inte äger, oavsett skäl. Dock ska tilläggas att det står var och en fritt att bränna egna ägodelar som exempelvis religiösa skrifter.

Medborgerlig Samling är ett parti som förenar livsstilsliberalism med en mer konservativ syn på samhället. Det innebär att vi står bakom individens rätt att leva som man önskar samtidigt som vi motsätter oss radikala och ogenomtänkta förändringar av samhället. Vi försvarar därmed en individs rätt att vara troende muslim samtidigt som vi motsätter oss sharialagar och de som vill införa islam som politiskt styrelseskick.

Vi uppmuntrar inte – och hejar inte på – koranbränning som Yüksel menar, utan försvarar rätten att göra så i enlighet med svensk grundlag. Det är två skilda saker. Vi försvarar också rätten att bränna flaggan, Medborgerlig Samlings partiprogram eller bibeln utan att utsättas för hot, våld eller fängelse.   Medborgerlig Samling ägnar sig således inte åt hyckleri som Mikail Yüksel vill göra gällande. Det handlar om principer. Demokratiska principer som är en förutsättning för att samexistera med oliktänkande.

Att inte förstå vikten av yttrandefrihet när man tillhör en religiös minoritet är anmärkningsvärt. Att inte heller förstå skillnaden mellan att bränna ett exemplar av en egen bok och någon annans konstverk lämnar även det en del att önska, liksom att tro att kritiken mot Nyans bisarra förslag grundas i högerextremism.

Noterbart är även att i sin slutreplik har Nyans ändrat sin retorik från att Nimis står för islamofobi och främlingsfientlighet till att nu vara ett svartbygge och därför ska rivas. Frågan blir då; vill Nyans även bränna ner den moské i Älmhult som befunnits vara ett svartbygge? Knappast. Den som hade uppmanat Länsstyrelsen till att bränna ned en moské skulle rimligtvis bli kraftigt ifrågasatt.

Slutligen är Mikail Yüksel missnöjd med att bara Medborgerlig Samling reagerat på Nyans utspel om att bränna ned Nimis. Den punkten kan vi vara överens om. Vikten av att bemöta och förklara utspel som vill inskränka våra demokratiska rättigheter borde engagera fler partier. Vissa partier lever i tron att man kan tiga ihjäl obekväma politiska frågor.

Få länder kan bättre exemplifiera varför det inte fungerar än Sverige. Andra fegar. De fegade när Vilks levde och de fegar nu också. Rädslan för att felaktigt pekas ut som främlingsfientlig när man hävdar självklara demokratiska förhållningssätt är fortsatt påtaglig. Det duger inte. Man löser politiska meningsskiljaktigheter med debatt, diskussion och dialog. Inte med tystnad, censur eller hot.

Lena Malmberg, demokratipolitisk talesperson Medborgerlig Samling
Åsa Tallroth, vice ordförande Medborgerlig Samling
Edward Nordén, partistyrelseledamot Medborgerlig Samling

Läs även: Partiet Nyans vill förbjuda anklagelser om extremism – kallar Nyheter Idag ”högerextrema”

Läs även: Partiet Nyans anmäler Skurups kommun för slöjförbudet

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag