Person med penis anmälde norsk kvinna till DO efter bråk i omklädningsrum

Bild: John Hewat/Wikimedia Commons
  • Lördag 17 nov 2018 2018-11-17
E-post 2034

STAVANGER En norsk kvinna stötte på en naken person med penis i kvinnornas omklädningsrum på sitt gym. Personen hade bytt juridiskt kön till kvinna utan att genomgå könsbytesoperation. När kvinnan ifrågasatte personens närvaro blev hon anmäld till norska DO för trakasserier på grund av sexuell identitet.

När Birgitte kom till gymmets omklädningsrum och såg en person med penis ifrågasatte hon vad han gjorde där. Men det visade sig att personen ändrat juridiskt kön till kvinna, enligt en norsk lag om juridisk könsidentitet som stiftades 2016.

Bråket i omklädningsrummet spred sig till pressen, där båda parter uttalade sig om rätten för transpersoner med penis att byta om tillsammans med biologiska kvinnor. I maj 2017 anmälde transpersonen kvinnan till norska diskrimineringsombudsmannen.

Läs även: Transsexuell vinner cykeltävling

Birgittes juridiska ombud menade att ”hennes ord var inte menade att kränka, och kan heller inte ses som kränkande. Man måste förvänta sig att få frågor om huruvida man är i rätt omklädningsrum om man använder kvinnornas omklädningsrum och har manliga könsattribut”.

Mer generellt menade ombudet att ”i ett kvinnligt omklädningsrum kommer de flesta kvinnor uppleva det som problematiskt om en person – oavsett könsidentitet – med manligt könsorgan skulle få tillträde”.

Transpersonen hävdade att Birgitte insinuerat att hon potentiellt kunde utsätta Birgitte för övergrepp, och att hennes närvaro i omklädningsrummet var trakasserande. Under mötet med ledningen hade hon kallats för ”biologiskt manlig” av Birgitte, och upplevde det som mycket kränkande att Birgitte ”insinuerade att hon inte var kvinna, och inte lika mycket värd som andra kvinnor”.

Transpersonens ombud menade även att ”om kvinnor som är trans och inte har genomgått/vill genomgå/har tillgång till könskirurgi förvägras tillgång till kvinnliga omklädningsrum, har de inte tillgång till samma inrättningar som andra människor i samhället”.

Diskrimineringsnämnden: Transpersoner får förvänta sig reaktioner

Diskrimineringsnämnden som dömde i fallet ansåg att transpersoner visserligen utgjorde en sårbar grupp i samhället, men menade också att så länge frågan om omklädningsrum för transpersoner är oklar, så måste transpersoner ”förvänta sig reaktioner när de använder könsseparerade omklädningsrum”.

Även om nämnden hade förståelse för att det kan vara ”obekvämt för transpersoner att utsättas för frågor om vad de gör i kvinnornas omklädningsrum, så räcker inte det för att räknas som trakasserier”. Nämndens beslut blev därför att Birgitte inte hade trakasserat transpersonen.

En minoritet i nämnden var av annan åsikt och menade att Birgitte borde tagit större hänsyn till transpersonens sexuella identitet, och att transpersoner är en särskilt sårbar grupp med extra stora behov av skydd mot trakasserier.

Läs även: Här slåss feministerna med varandra

Fallet har i Sverige uppmärksammats av den vänsterfeministiska skribenten och debattören Kajsa Ekis Ekman, som är kritisk till att ej könskorrigerade kräver tillträde till kvinnliga rum:

Prova PLUS för 69 kronor i månaden. Köp nu!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag