Ramberg rasar mot förslag att beslagta gängkriminellas tillgångar

Bild: Frankie Fouganthin/CC BY-SA 4.0/Nikrifit/CC BY-SA 4.0
  • Fredag 8 sep 2023 2023-09-08
E-post

Regeringen kommer utreda möjligheten att beslagta dyra föremål och pengar från gängkriminella som inte kan bevisa var tillgångarna kommer ifrån, så kallat förverkande. Det får Advokatsamfundets tidigare generalsekreterare Anne Ramberg, numera ordförande för stiftelsen Expo, att rasa i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Rambergs invändning är att förslaget skulle innebära omvänd bevisbörda för gängkriminella som drabbas av förslaget, och att det inte är definierat vad det innebär att tillhöra en kriminell organisation och därmed kunna bli föremål för beslagen.

Läs även: Anne Ramberg blir ny Expo-boss

Ramberg konstaterar att omvänd bevisbörda redan gäller för förverkande kopplat till grov ekonomisk brottslighet i Danmark, Nederländerna, Tyskland och Norge, vilket bland annat motiveras med att förverkande av tillgångar inte räknas som straff och att man därmed kan frångå principen som förbjuder omvänd bevisbörda.

Detta är emellertid enligt Ramberg ”från ett rättssäkerhetsperspektiv inte en godtagbar lösning” då det aktuella förslaget inte begränsas till tillgångar som kan kopplas direkt till brott. ”Utan tillgångar ska kunna förverkas redan på den grunden att någon som bedöms vara gängkriminell eller dennes anhörig, inte kan förklara varifrån tillgångarna härrör” skriver Ramberg.

”Ett förverkande är i detta hänseende att likställa med ett bötesbrott. Påföljden ska därför bedömas som ett straff” resonerar Ramberg och fortsätter: ”Människor som kan ha kommit över egendom på ett helt lagligt sätt men kan trots det komma att tvingas lämna upplysningar som är högst integritetskänsliga. Att försätta hederligt folk i sådan situation är högst olämpligt.”

Ramberg avslutar med att kritisera riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm, som argumenterat för förslaget på plattformen X. Enligt Ramberg är det ”bekymmersamt att riksdagsmannen inte tycks se hela problembilden, något som dock föga förvånar. Kärrholm har även i kriminalpolitiska frågor uppträtt som sprinter i Tidökapplöpningen för nedmontering av det svenska rättssamhället.”

Nu får Ramberg svar på tal av Fredrik Kärrholm i en debattartikel i samma tidning. ”Redan i dag gäller också en bevislättnad vid vissa fall av förverkande i brottmål. Och min uppfattning är att detta i synnerhet bör gälla när det kommer till grovt kriminella som saknar inkomster men har värdefulla tillgångar” skriver Kärrholm, som menar att förverkandet i dessa inte utgör straff för ett konkret brott utan ”en mer generell bedömning som ska göra att en förklaring krävs för att få behålla en specifik egendom.”

”För att bekämpa gängkriminaliteten är det angeläget att brottsvinster i högre grad förverkas. Det gör brott mindre lönsamt, reducerar de kriminellas makt och fråntar dem startkapital för ytterligare brottslig verksamhet. När bilar, märkeskläder och klockor fråntas profilerade kriminella blir även den kriminella livsstilen mindre lockande för barn och unga” menar Kärrholm, som även försvarar sig mot Rambergs angrepp.

”Hela min politiska gärning syftar till att värna rättssamhället. Detta omfattar både rättssäkerhet och rättstrygghet. Den senare delen, som handlar om att människor ska skyddas från brottslighet, tycks Ramberg dessvärre vara notoriskt ointresserad av” avslutar Kärrholm sin artikel.

Läs även: Ramberg: ”Ansatsen i Tidöavtalet är lätt fascistisk”

Läs även: Ramberg och Strandhäll rasar mot Chang Frick i SVT

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag