Regeringens satsning på vindkraft sågas: ”Kommer att leda till stora kostnader för elkunderna”

Havsbaserade vindkraftverk i Danmark. Bild: Ragnar1904/CC BY-SA 4.0
  • Tisdag 9 feb 2021 2021-02-09
E-post

SVERIGE Regeringen planerar att subventionera vindkraft genom att slopa en avgift för havsbaserad vindkraft. Men förslaget får kritik för att det riskerar bidra till högre kostnader för konsumenterna och mer osäker elförsörjning.

Ett nytt förslag om att subventionera vindkraft får kritik av flera experter, rapporterar F Plus. Det handlar om förslaget att slopa anslutningsavgiften till stamnätet för havsbaserad vindkraft.

Läs även: Elbrist efter stängningen av Ringhals – olja och kol trots fossilfritt mål

Förslaget fick kritik redan 2018 av Energimyndigheten, som varnade för att att ”ett särskilt stöd för havsbaserad vindkraft inte är samhällsekonomiskt lönsamt”.

Man varnade också för att subventionen ”kommer att innebära begränsad kontroll över kostnaderna för staten”, och för att ”vid en omfattande utbyggnad av havsbaserad vindkraft riskerar de totala kostnaderna att bli höga”.

– Det här är en subvention som slår undan elmarknadens funktion och ger Svenska Kraftnät ännu svårare att hinna med sitt uppdrag och dessutom läggs kostnaden på elkonsumenten, säger Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur vid Svenskt Näringsliv, till F Plus.

Håkansdotter ifrågasätter att regeringen satsar på utbyggnad av vindkraften, som de senaste dagarna visat sig otillräcklig i vinterkylan.

– I ett läge när Svenska Kraftnät säger att det är den ökade mängden vindkraft som gör att kostnaderna skenar säger nu regeringen att Svenska Kraftnät också ska lägga pengar på att bygga elnätet ut i havet, säger Håkansdotter och fortsätter:

– Svenska Kraftnät jobbar redan med att få plats med enorma investeringsplaner och nu ska de få ännu mer att göra. Samtidigt har Energimyndigheten kommit fram till att det inte är kostnadseffektivt.

Johan Svenningsson, vd för Kraftbolaget Uniper Sverige, stämmer in i Håkansdotters kritik och pekar på att det är elkunderna som kommer få betala eventuella kostnadsökningar.

– I ett läge när vi måste fokusera på nätutbyggnad och systemstabilitet är subventioner i förnybar kraft inget som elsystemet behöver. Det kommer att leda till stora kostnader för elkunderna när vi behöver öka tillväxten och skapa ett starkare samhälle efter pandemin, säger Svenningson till F Plus.

Läs även: Elbrist – då avråder SVT från dammsugning: ”Bra för miljön”

Enligt Svenningson behöver Sverige ”bygga ett balanserat elsystem som består av en mix av energislag som kärnkraft, vattenkraft och förnybar kraft”, men också sluta med subventioner då det tränger ut annan energi som kan vara mer effektiv.

– Om man subventionerar en ökad andel väderberoende energislag kommer det att rubba balansen i elsystemet. Det innebär att när det blåser kommer vi att gå in i en period med väldigt låga elpriser, förklarar Svenningson för F Plus.

– Det minskar lönsamheten för alla energislag, och ökar risken för att ytterligare planerbar elproduktion inom värme- och kärnkraft måste stänga ner. Det leder i sin tur till att det blir svårare att balansera elsystemet och då ökar de totala kostnaderna.

Daniel Gustafsson, chef för Svenska Kraftnäts avdelning för kraftsystem, delar inte kritikernas oro.

– Som förslaget ser ut nu ser jag att vi har ganska många möjligheter. Vi kommer att välja att bygga ut transmissionsnätet på de platser där det behövs mest i elsystemet och där samhällsekonomin går ihop på ett bra sätt, säger Gustafsson till F Plus.

Läs även: Skräckrapporten avslöjar: Elbrist hotar hundratusentals nya svenska jobb

Byt elbolag!

Nu har Chang Frick startat upp Svensk Kärnkraft AB, ett systerbolag till Nyheter Idag. Bli elkund, då stöder du både svensk kärnkraft och Nyheter Idag.

Byt elbolag idag!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag