Riksåklagaren överklagar dom om cannabisolja – vill få ordning och reda

CBD-olja finns att få i flera olika smaker.
  • Onsdag 23 jan 2019 2019-01-23
E-post 125

SVERIGE CBD-olja som framställs av hampa blir alltmer populärt som kosttillskott och naturläkemedel, trots att den innehåller små mängder THC, den rusgivande substansen i cannabis. Domstolarna har dock valt att tolka lagarna på lite olika vis när det kommer till att bedöma huruvida oljan är laglig eller ej. Nu vill Riksåklagaren att Högsta domstolen slår fast vad som gäller.

Cannabis, eller hampa, innehåller många olika cannabinoider, varav tetrahydrocannibinol (THC) är den rusgivande substansen. De senaste åren har dock cannabinoiden cannabidiol (CBD) hamnat i blickfånget för dess medicinska egenskaper, bland annat som smärtlindring. CBD-olja finns att köpa i Sverige och kan framställas av industrihampa, vilket är fullt lagligt att odla och innehåller väldigt låga halter av THC.

Läs även: Cannabisens hemliga ingrediens som gör rökat både gott och nyttigt

Även i rättsliga sammanhang har frågan om CBD-olja väckt uppmärksamhet, men myndigheternas bedömning av CBD-oljan har skiftat stort. Tullverket har exempelvis lutat sig mot Läkemedelsverkets bedömning att CBD-olja är att klassa som narkotika då det innehåller THC, om än i mycket små mängder. Domstolar har å andra sidan ömsom friat, ömsom fällt.

Den dom som Riksåklagaren nu valt att överklaga handlar om fallet med en man i Klippan som efter att ha drabbats av en neurologisk skada införskaffade CBD-olja för smärtlindring, där Hovrätten över Skåne och Blekinge i december kom fram till att CBD-oljan inte var att beakta som narkotika då ”den s.k. CBD-oljan inte visats innehålla högre halter THC än vad den för ändamålet använda industrihampan ursprungligen innehållit. Av denna anledning ska den i målet aktuella s.k. CBD-oljan inte anses utgöra narkotika i objektivt hänseende.”

Samma hovrätt gjorde dock helt motsatt bedömning bara ett och ett halvt år tidigare i ett annat mål, då de skrev att ”Cannabisextrakt i olika former utgör således narkotika enligt narkotikastrafflagen. Huruvida extraktets THC-halt understiger 0,2 procent eller det är utvunnet ur lagligt odlad industrihampa saknar härvid betydelse.”

Läs även: Högsta domstolen: Brottsligt att bruka cannabis mot smärta

Nu vill Riksåklagaren att rättsläget klargörs och har därför yrkat på ett partiellt prövningstillstånd ”beträffande frågan, huruvida vätska som innehåller det narkotikaklassificerade ämnet THC och som producerats av icke narkotikaklassificerad industrihampa är att anse som narkotika” för att en gång för alla slå fast hur lagarna skall tolkas. Oklarheten grundar sig i att två lagtexter kolliderar. Å ena sidan är industrihampa lagligt att odla och hantera sedan 2003, å andra sidan är THC narkotikaklassat. För industrihampa är gränsvärdet för THC 0,2 procent, att jämföra med vanlig cannabis som vanligen har en THC-halt på runt 5 procent, då hela plantan räknas med.

Prova PLUS för 69 kronor i månaden. Köp nu!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag