Riksrevisionen sågar arbetet med utvisningar – dyrt och illa organiserat

Genrebild. Foto: FT Bild
  • Fredag 20 mar 2020 2020-03-20
E-post 4197

Arbetet med att utvisa personer som uppehåller sig i Sverige illegalt är onödigt dyrt och illa organiserat, skriver Riksrevisionen i en rapport. ”Verksamheten når ungefär samma resultat som under 1990-talet, trots att samhället lägger allt mer resurser på den” säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen kritiserar nu svenska myndigheters arbete med att utvisningar. ”Enligt EU:s återvändandedirektiv ska Sverige och andra medlemsstater se till att personer från länder utanför EU som vistas olagligt här lämnar landet” skriver myndigheten, och konstaterar sedan att arbetet med utvisningar blivit allt dyrare.

Läs mer: Personal attackerad efter coronautbrott på Migrationsverkets förvar

Enligt en granskning Riksrevisionen gjort har kostnaderna för att utvisa en person mer än fördubblats mellan 2016 och 2018, från 48 000 kronor per verkställd avvisning till 97 000 kronor.

– Verksamheten når ungefär samma resultat som under 1990-talet, trots att samhället lägger allt mer resurser på den. Även om det finns förklaringar till delar av kostnadsökningarna går det inte att dra någon annan slutsats än att effektiviteten har stora brister, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Arbetet med att utvisningar sköts av Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården, och Riksrevisionen konstaterar att ”det finns omfattande svagheter i styrning och samordning av verksamheten”.

Som exempel nämns att riksdag och regering inte preciserat vilka resultat som ska uppnås eller vad det ska kosta, att samarbetet mellan de tre myndigheterna präglas av oklara ansvarsförhållanden, överlappande uppdrag och brutna ansvarskedjor, och att Migrationsverket och Polismyndigheten tvingas prioritera mellan avvisningar och myndigheternas övriga uppdrag.

Läs även: Afghaner med utvisningsbeslut kan släppas fria – på grund av corona

– Det är en svår uppgift redan i utgångsläget, och konstruktionen där den utgör ett litet uppdrag för tre stora myndigheter gör styrningen ytterligare komplicerad. Det leder till risk för att resurserna inte fördelas effektivt inom eller mellan myndigheterna, säger Tommi Teljosuo, projektledare för granskningen.

Ett annat problem Riksrevisionen tar upp är att informationsutbytet mellan de inblandade myndigheterna bromsas upp av sekretess och att man använder olika IT-system.

Rekommendationen från Riksrevisionen är att regeringen ser över myndigheternas uppdrag och ansvarsfördelning, och att man  överväger förändringar av myndighetsorganisationen.

Läs även: Illegal invandrare med utvisningsbeslut jobbade på Arlanda – hade tillgång till säkerhetsklassat område

Bli PLUS-medlem

Hej.

Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, och fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem för 69 kronor i månaden.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag