Samhällsnytts utgivare döms för förtal av DN-journalist

  • Måndag 4 okt 2021 2021-10-04
E-post 102

MEDIER Samhällsnytts ansvarige utgivare Mats Dagerlind döms nu för grovt förtal för att ha publicerat uppgifter om att DN-journalisten Saeed Alnahhal skulle vara misstänkt jihadist. Nyheter Idag reder ut vad det handlar om.

Den 3 september 2020 publicerade Samhällsnytt artikeln ”Misstänkt jihadist blev journalist på Dagens Nyheter”. Det är en tunn soppa kokad på spiken att Saeed Alnahhal, som lämnade Syrien 2014, beskrev sin hemstad Yabroud som ”en oas under kriget” i artikeln ”2015 tog vi gummibåten över Medelhavet för att fly till Sverige”. Uttrycket var lånat av den amerikanske journalisten Austin Tice som 2012 använt det i en artikel där han beskrev Yabroud som en plats där stridigheterna i landet inte märktes av och där de islamistiska rebeller som kontrollerade staden inte gick beväpnade på gatorna.

Men att Alnahhal beskrev en stad kontrollerad av islamister på detta vis väckte naturligtvis också frågor. Därav Samhällsnytts artikel där Saeed Alnahhal angavs med både namn och bild..

Alnahhal uppskattade inte att utpekas som ”misstänkt jihadist” och påståendet att han kommit ”i åtnjutande av al-Nusra-frontens och al-Qaidas beskydd och gunst.” Justitiekanslern ansåg det inte påkallat att väcka allmänt åtal mot Samhällsnytts utgivare Mats Dagerlind, så Alnahhal gick vidare på egen hand – om än uppbackad med DN:s resurser och stöd – och väckte enskilt åtal mot Dagerlind.

Vem är jihadist?

En fråga som kom att diskuteras var innebörden av uttrycket ”jihadist”. Dagerlind menar i ett skriftligt svar till tingsrätten att ”jihad är en religiös plikt inom islam och ’jihadist’ är inte liktydigt med ’våldsbejakande’ eller ”terrorist” och därför inte skulle vara förtalsgrundande. Det är förstås bara ordvrängeri och skulle innebära att artikelrubriken utmålade Alnahhal som ”misstänkt muslim” vilket inte rimmar med texten i artikeln.

Dagerlind menade också att uppgifterna om att Alnahhal hade någon form av samröre med terroristorganisationer var skäligen grundade eftersom dessa de facto kontrollerade Yabroud under det syriska inbördeskrigets tre första år, den tid som Alnahhal beskrivit som behagliga. Alnahhal svarade att ”situationen i staden var vid tidpunkten komplicerad och det var i vart fall inte nödvändigt att åtnjuta skydd från al-Nusra eller IS för att kunna leva i och uppskatta staden.”

I rätten saknar sanningen betydelse

Tryckfrihetsmål avgör i två steg. Först skall en jury bestånde av representanter för de politiska partierna avgöra om brott begåtts. Dett innebär naturligtvis att en publicists politiska hemvist kommer att påverka bedömningen, och systemet har kritiserats av bland annat Europadomstolen.

Om juryn väljer att fria blir det en friande dom, men om de anser att det har begåtts ett yttrandefrihetsbrott skall juristdomare göra en egen bedömning.

Nu fälls alltså Dagerlind för publiceringen även av domarna. De konstaterar för det första att det inte spelar någon roll om uppgifterna är sanna eller ej, så deras bedömning hade varit densamma även om Dagerlind kunnat uppvisa övertygande bevis på att Alnahhal haft aktivt samröre med terroristorganisationer.

Tingsrätten har dock behövt ta ställning till om uppgifterna om Alnahhal är förtalsgrundade – att de varit ”ägnade att utsätta honom för andras missaktning” – och här grundar de sitt beslut dels på hur Alnahhal själv uppfattat texten, dels kommentarer under artikeln, där flera kommentatorer benämnt Alnahhal som ”terrorist”. Av anledningar som inte är uppenbara menar tingsrätten också att det faktum att Alnahhals är flykting och journalist säger något om syftet med publiceringen.

”Med särskilt beaktande av att Saeed Alnahhal kommit till Sverige som flykting från Syrien, samt är verksam journalist och då bl.a. rapporterar kring frågor som rör migration och integration, anser tingsrätten att uppgifterna varit ägnade att utsätta honom för andras missaktning. Tingsrätten anser således att det är fråga om förtalsgrundande uppgifter.”

En annan fråga som tingsrätten har fått ta ställning till är om Alnahhal varit en så pass offentlig person att uppgifterna om honom haft allmänintresse och publiceringen därmed varit försvarlig. Dagerlind menar att Alnahhal som journalist vid en av Sveriges största tidningar behöver tåla den här typen av granskningar. Tingsrätten ger Dagerlind delvis rätt men anser ändå att namn- och bildpubliceringen gick över gränsen.

”Allmänintresset av att rapportera kring en journalists påstådda samröre med terroristorganisationer kan inte rättfärdiga att Saeed Alnahhal utpekats med namn och bild i sammanhanget. Trots att uppgifterna har varit relevanta och haft ett visst allmänintresse anser tingsrätten därmed att det inte har varit försvarligt att publicera uppgifterna på det sätt som skett.”

Mats Dagerlind döms därför för grovt förtal till villkorlig dom och 40 dagsböter à 370 kronor. Han skall även betala ett skadestånd till Alnahhal om 30 000 kronor och får även betala dennes rättegångskostnader om 115 000 kronor.

Läs även: Hermansson frias av hovrätten för grovt förtal

Läs även: Förtalsprocess mot DN avslutad – Wolodarski beklagar publicering

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag