Sänkt straff för make som hjälpte sin svårt sjuka hustru att dö

Bilder ur förundersökningen.
  • Torsdag 1 okt 2020 2020-10-01
E-post 179

ÅNGERMANLAND Tjugo års lidande. En ”tortyrkammare” var ordet hustrun själv använde. Och när hon inte på egen hand lyckades avsluta det fick maken Richard Lundgren hjälpa till. I tingsrätten dömdes han till 1,5 års fängelse, men hovrätten mildrar nu straffet till bara ett år. Han har erkänt allt som hänt men vill frias helt, och fallet kan mycket väl gå vidare till Högsta domstolen.

Det var den 6 mars 2019 som lidandet skulle ta slut. I nära tjugo års tid hade den 60-åriga kvinnan lidit av ME, myalgisk encefalomyelit, även kallad kroniskt trötthetssyndrom, en neurologisk sjukdom om vilken läkarvetenskapen vet förhållandevis lite. Kvinnan och hennes make Richard hade i många år fått kämpa med sjukvården för att hon skulle få en korrekt diagnos. Men även då finns ingen känd bot eller behandling för den mycket smärtsamma sjukdomen.

Den här dagen var det bestämt att hustrun skulle avsluta sitt liv. Hon hade hoppats kunna vänta till sommaren för att en sista gång kunna komma ut i naturen och känna doften av skogen, göra en liten brasa och grilla något. De hade kunnat äta tillsammans och säga adjö. Få en bra sista dag tillsammans. Men lidandet var för stort. Hon kunde inte vänta längre. Hon bjöd in sin bror och sonen för att få vara med den nära familjen när det tog slut.

Maken Richard hade konstruerat en apparat för att hustrun skulle kunna andas in kvävgas och därmed dö av syrebrist, men den fungerade inte. Kanske var det en reduceringsventil som inte öppnade, funderar Richard i efterhand. I vilket fall blev stämningen i rummet stressad. Hustrun uppmanade sin make att använda morfin från diverse gamla mediciner, och då han inte visste om dessa innehöll kräkmedel krossade han tabletterna och blandade pulvret med hett vatten för att få en tjock massa som han tryckte in i en stor spruta.

Hustrun försökte själv att injicera morfinet, men det var för svårt för hennes svaga händer, så hon bad sin make om hjälp. Hon sträckte ut armarna och lät honom göra jobbet. I förhör berättar Richard att hon slappnade av mer och mer, och verkade nöjd och glad att få lämna detta liv. Han lade sitt öra mot hennes hjärta och kunde höra hur det slog. Efter ungfär 90 sekunder slutade slagen.

Familjetragedin hamnar i rätten

Richard Lundgren åtalades för dråp och dömdes i november förra året till ett och ett halvt års fängelse, men domen överklagades till hovrätten av både åklagaren och försvaret.

Lagstiftningen på området är inte tydlig, och den praxis som finns lutar sig mot ett avgörande i Högsta domstolen från 1979, det så kallade Hedeby-fallet, då journalisten och dödshjälpsförespråkaren Birgitta Hedeby hjälpte en förlamad man med MS, multipel skleros, att dö. Hon dömdes för dråp till ett års fängelse.

Inför hovrättsförhandlingen hade Richard Lundgrens försvar inhämtat ett rättsutlåtande från Claes Lernestedt, professor i straffrätt, som bland annat argumenterar för att HD:s prejudikat från 1979 inte är tillämpligt med hänvisning till att synen på gärningsmannaskap har förändrats under de fyrtio år som gått sedan dess. Lernestedt menar att det i dagens rättspraxis är mindre fokus på exakt vem som har gjort vad så länge alla misstänkta har varit införstådda med vad som skall hända. Med ett sådant synsätt skulle det enligt honom vara rimligare att se Richard och hustrun som medgärningsmän till hustruns självmord, vilket inte skulle vara en straffbar handling.

Men hovrätten ville inte gå så långt som att fria Richard Lundgren. I domen påpekas att lagstiftaren, det vill säga politikerna, har haft lång tid på sig att göra ändringar i lagen om så hade önskats, vilket inte har hänt. Följaktligen kan överklagandet inte bifallas.

Straffet mildras dock till ett års fängelse med hänvisning till de många förmildrande omständigheterna, och en av nämndemännen ville fria honom helt. Richard Lundgrens försvarare har tidigare meddelat att han tänker ta fallet hela vägen till HD, och om de ger prövningstillstånd skulle det innebära att domstolarna får ett nytt prejudikat att förhålla sig till. Med tanke på att 2019 var året då inte mindre än tre fall av misstänkt dödshjälp behövde avgöras i svenska domstolar kan ett klargörande från högre instans vara av godo.

Läs även: Du äger inte ditt eget liv – förbudet mot aktiv dödshjälp leder till tragedier

Läs även: Ett års fängelse för barmhärtighetsmord

Läs även: Sjukhuset anmälde inte misstänkt mordförsök – två veckor senare var mannen död

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag