Springare: ”Har man gjort som de gått ut och beskrivit i pressen, då har man gjort helt fel enligt de regler som finns”

Peter Springare. Foto: Nyheter Idag
  • Tisdag 13 feb 2018 2018-02-13
E-post 342

ÖREBRO Peter Springare har återigen blivit anklagad för brott av sina chefer inom polismyndigheten. Skillnaden från tidigare gånger cheferna velat sätta dit honom för brott är att de ännu inte hunnit bestämma sig för vilket brott Springare misstänks för att ha begått den här gången.
– På samma sätt som jag inte är förvånad så ställer jag mig väldigt frågande till speciellt den här anmälan, säger Peter Springare till Nyheter Idag.

Peter Springare anklagas återigen offentligt av chefer inom polismyndigheten för att ha begått brott. Vilket brott han ska ha gjort sig skyldig till har inte cheferna bestämt sig för ännu, men de menar att det nog borde gå att hitta någon form av brott, något de misslyckats med tidigare då de under året, upprepade gånger, anmält och anklagat Springare för olika former av brott.

Nu senast handlar det om att Springare föreläst om problem i den polisiära verksamheten. Springare sa då att han tycker sig se skillnader i attityder gentemot grova sexualbrott, där gärningsmän till brutala gruppvåldtäkter avfärdat sina handlingar med att skratta eller säga att ”en hora är en hora”. Springare har tycker sig, inom ramen för vad han fått jobba med som utredare på grova brott, ha upplevt kulturella attitydskillnader  i synen på sexualbrott.

När Nyheter Idag tillslut når honom ligger han sjuk i feber. Springare är inte förvånad över sina chefers ageranden den här gången heller.

– På samma sätt som jag inte är förvånad så ställer jag mig väldigt frågande till speciellt den här anmälan.

– De förra anmälningarna kan jag förstå, det gjorde de väl i någon slags panik, men då hade man ju i alla fall preciserat ett tänkbart brott åtminstone när det gällde den här anklagelsen om olaga intrång, även om jag själv visste att det inte fanns någon substans i det där då, men de har ju inte den förmågan att göra de bedömningarna.

Den här gången har cheferna inte kunnat precisera vilket brott det handlar om.

– Men den här anmälan, den saknar ju all grund och förståelse överhuvudtaget i synnerhet då som jag har hört Mats Nylén, presstalesmannen, hans förklaring i TV, när han går ut och pratar. Dels att det kan vara frågan om ett flertal brott, dels att man beskriver det här förfarandet som att de är skyldiga att överlämna till särskilda åklagarkammaren för att göra bedömning huruvida det begåtts ett brott eller inte.

– Det uttalandet är helt stick i stäv med de föreskrifter som finns när det gäller den här typen av ärenden. Det åklagaren gör, det är att ta ställning till huruvida förundersökning ska inledas för ett specifikt brott. Alltså måste myndigheten i det här fallet precisera en brottsrubricering och påstå att jag gjort mig skyldig till ett brott och dessutom när det gäller en händelse på min fritid, då krävs också att det ska vara ett brott som har fängelse i straffskalan.

Har de specificerat vilket brott du skulle gjort dig skyldig till?

– Nej. Man har ju inte kunnat precisera något brott. Det är i svepande ordalag som de påstår att jag gjort mig skyldig till ett antal brott.

LÄS ÄVEN: Örebropolisen anmälde Peter Springare utan att kunna peka på något särskilt brott: ”Det är inte rubricerat från vår sida”

– Det är ju helt befängt. För att kunna använda sig brottsanmälan, spelar det ingen roll om det gäller privatpersoner eller internutredning, då måste det finnas anledning att anta att ett brott begåtts.

– Sen står det också klart och tydligt i anvisningarna och reglerna för det här förfarandet, att skulle myndigheten vara osäker till en rubricering. Då ska man först vända sig till avdelningen för särskilda utredningar för en konsultation för att konstatera vad kan det vara frågan om för brott, och i så fall vilket.

– Har man gjort på det sätt som de gått ut och beskrivit i pressen, då har man gjort helt fel enligt de regler som finns.

LÄS ÄVEN: Springare kopplare in facket: ”Nu får det vara nog!”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag