Studie: Män diskrimineras i kvinnodominerade yrken

Foto: Pixabay
  • Tisdag 16 mar 2021 2021-03-16
E-post

SVERIGE Män som söker jobb i kvinnodominerade yrken har mycket svårare att få ett positivt svar än kvinnliga sökande. Kvinnor slipper dock samma sorts diskriminering när det gäller mansdominerade yrken. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Linköpings universitet och University of California, Irvine.

I studien har forskarna analyserat hur arbetsgivare har besvarat över 3 200 fiktiva jobbansökningar till 15 olika yrken. Yrkena har delats upp i kvinnodominerade, mansdominerade och blandade, och syftet var att undersöka könsdiskriminering vid anställning i Sverige.

Till kvinnodominerade yrken räknades exempelvis sjuksköterska, förskollärare och städare. De mansdominerade yrkena var bland annat fordonsmekaniker, lastbilsförare och lagerarbetare.

Resultaten visade överlag att kvinnor oftare fick ett positivt svar från arbetsgivarna än män – skillnaden uppgick till nästan fem procentenheter till fördel för kvinnor. Detta ”könsgap” drevs av att män hade betydligt svårare att få positiv respons när de sökte jobb i kvinnodominerade yrken.

Män hade ungefär hälften så stor chans som kvinnor att få ett positivt svar från arbetsgivarna när det kom till kvinnodominerade yrken.

– Den här tendensen har setts i tidigare studier. Det som är skillnaden är hur tydligt det är, alltså hur stor skillnaden är och hur statistiskt säker vi kan vara på att det är en skillnad, säger Mark Granberg, doktorand i nationalekonomi, som är en av forskarna bakom studien.

När det gäller mansdominerade och blandade yrken fann forskarna inga tecken på diskriminering mot någotdera könet.

På frågan om varför män diskrimineras säger Mark Granberg att det kan bero på att de kvinnodominerade yrkena i studien är stereotypiskt kvinnliga domäner som bland annat involverar att ta hand om sjuka och gamla. Det kan alltså finnas fördomar om vem som passar för dessa jobb.

– Vi kan bara spekulera – det är inte något som vi bevisar med vårt experiment.

Granberg menar att det är dåligt för både den enskilde och för samhället när någon som har rätt kvalifikationer väljs bort på grund av sitt kön.

– Från en ekonomisk synvinkel är det inte effektivt att inte göra användning av det humankapital som finns tillgängligt. Om det finns diskriminering mot en viss grupp är inte det optimalt om man vill tjäna pengar som arbetsgivare. Det är en förlust för samhället att man inte använder sig av det humankapital som finns, säger han.

Resultaten har publicerats i en artikel i tidskriften Plos One med titeln ”Gender discrimination in hiring: An experimental reexamination of the Swedish case”.

Läs även: Vänsterprofilen Sneckers annorlunda tips: Bekräfta inte män

Läs även: Polisen vill få in fler kvinnor: ”Vi har det här som ett prioriterat område”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag