Trots upprepade varningar svältes barnet med veganmat – föräldrarna döms

  • Tisdag 28 maj 2019 2019-05-28
E-post

STOCKHOLM Trots varningar från läkare och socialtjänst fortsatte föräldrarna att ge spädbarnet enbart vegansk mat, och då Socialtjänsten informerade dem om att barnet skulle omhändertas gömdes barnet undan i två veckor innan han återfanns. Nu döms fadern till 14 månaders fängelse, medan modern klarar sig lindrigare undan på grund av låg ålder.

Mindre än en vecka efter att ett par i Göteborg dömts till tre månaders fängelse för att ha riskerat sitt barns liv genom att insistera på att enbart ge henne veganmat, föll idag en ny dom i Nacka tingsrätt. Omständigheterna är likartade, men här blev straffet betydligt mer kännbart.

Läs även: Föräldrar åtalas efter att ha gett undernärd tvååring otillräcklig vegankost

På våren 2017 tog Nackaparet kontakt med läkare då den då halvårsgamla sonen hade svårt att öka i vikt. Inom vården gjordes flera gånger bedömningen att barnet befann sig i svält och flera läkare påpekade för föräldrarna vikten av att införa animalisk kost i sonens föda. Samtliga läkare har uppgett att föräldrarna inte ville följa rekommendationerna utan att de istället vid flera tillfällen efterfrågade exempelvis sojabaserad sondnäring trots att läkarna sagt att barnet behövde mjölkprodukter då dessa innehåller mer fett.

Det som läkarna samstämmigt har anfört som det allvarliga i barnets fall är att han så markant har avvikit från sin egen förväntade viktutvecklingskurva när han under ett års tid från det att han var sex månader gammal ökade i vikt med cirka 1,6 kg.

Föräldrarna å sin sida nekar till brott och ifrågasätter läkarnas bedömning att sonen svultit. De menar också att de på grund av sina neuropsykiatriska diagnoser inte förstått att barnet befunnit sig i ett akut svälttillstånd, men rätten tror inte på denna förklaring och anger att barnet svultits inte på grund av bristande förståelse, utan av föräldrarnas personliga övertygelse kring kosthållning.

Rätten menar att att brottet skall bedömas som grovt då föräldrarnas agerande ”har innefattat ett risktagande av allvarligt slag, särskilt då barnet har befunnit sig i en total beroendeställning i förhållande till sina föräldrar. Detta agerande har också pågått under en lång tid under vilken barnet riskerat att få bestående men.”

Från och med februari 2018 har barnet varit omhändertaget enligt lagen om vård av unga men har bodde tillsammans med föräldrarna på ett utredningsboende. I september samma år beslutade socialtjänsten i Nacka att barnet skulle tas ifrån sina föräldrar och placeras i ett familjehem på hemlig ort. Efter att föräldrarna informerats om detta höll de barnet gömt innan han återfanns knappt två veckor senare hemma hos en släkting.

Fadern är drygt 30 år gammal och förekommer sedan tidigare i belastningsregistret. Han dömdes senast 2017 till skyddstillsyn för misshandel och skadegörelse. Han döms nu till 14 månaders fängelse för grovt vållande till kroppsskada och grov egenmäktighet med barn. Modern var vid tillfället för gärningarna under 21 och är tidigare ostraffad. Hon döms för samma brott därför till skyddstillsyn och 100 timmars samhällstjänst. Föräldrarna skall gemensamt betala skadestånd om knappt 60 000 kronor till barnet.

Det som framför allt gör att tingsrätten anser att straffet skall vara avsevärt mer kännbart än de tre månader som dömdes ut vid Göteborgs tingsrätt är att föräldrarna i det här fallet flera gånger fått råd och anvisningar om vad de behövt göra för att säkerställa sonens välbefinnande, men valt att ignorera dessa.

– Det är ovanligt att brott av det här slaget prövas av domstol, även om det nu skett två gånger på kort tid. Det finns inte så många vägledande avgöranden och vissa avvägningar har därför varit svåra. Tingsrätten har bland annat fått fundera på när ett inledande och ibland kanske befogat ifrågasättande av vårdens slutsatser till slut går över till en brottslig oaktsamhet, uppger rättens ordförande Olof Roos i ett pressmeddelande.

Läs även: Franska slaktare ber om polisskydd efter skräckinjagande veganattacker

Stöd Nyheter idag genom att bli PLUS-kund för 69 kronor i månaden!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag