Vanvård, islamistisk indoktrinering och nu skattepengar till Saudi – Hur länge ska vi hålla på?

  • Fredag 29 sep 2017 2017-09-29
E-post 229

KRÖNIKA Oviljan att förbjuda privata aktörer inom svenska välfärden kan förklaras av politikernas egenintresse och korruption, det menar Nyheter Idag-medarbetaren och partiledaren för Örebropartiet, Markus Allard. Åsikterna som uttrycks i krönikan är skribentens egna.  

Vi svenskar hade ett arv att vara stolta över. Länge var vår nation och vår välfärdsstat något som andra länder blickade mot i beundran.

Det var då det.

Idag ser man på Sverige som ett skräckexempel.

Dagens politiker tycks ha gjort det till sitt främsta uppdrag att behandla vårt land som en skock termiter behandlar trä. Allt som fungerar ska brytas ner och förstöras i effektiviseringens och förnyelsens namn.

Det gäller på flera områden inom politiken.

Ett av dessa områden är vår vansinnigt oansvariga och frisläppta lagstiftning beträffande företag och föreningars möjligheter att bedriva välfärdsverksamhet. Det har inte bara gett oss en högre grad av vanvård, det har också gett oss islamister som tillåts bedriva skolverksamhet, finansierade av svenska skattemedel.

Allt är ivrigt påhejat av idiotiska argument om mångfald och ”frihet”. Alla uppdagade problem ses som konstiga tillfälligheter och undantag som inte har ett dugg att göra med hur lagstiftningen faktiskt är utformad.

”Va! Utnyttjas lagstiftningen av islamister och utländska klanstrukturer i syfte att hejda barnens integreringsprocess in i det svenska samhället? Allt finansieras av skattepengar? Vad otippat!”

Och nu senaste, företagen använder sina ”intjänade” skattemedel till att expandera verksamheten till Saudiarabien. Regeringen låtsas som om de är upprörda över det. Det är bara det att skolföretagen, något år innan, bjöds med på handelsresa av regeringen till just Saudiarabien.

LÄS ÄVEN: Friskoleföretagen  etablerar sig i Saudiarabien – För svenska skattepengar

LÄS ÄVEN: Regeringen kritiska till att skolföretag etablerar sig i Saudiarabien – Trots att de bjudit samma skolföretag på handelsresa till just Saudiarabien

Privata aktörer inom välfärdsområdet för med  sig problem, problem som vi faktiskt sluppit om verksamheterna drivits i offentlig regi. Givetvis finns det fungerande privata exempel också, men det väger inte upp för det faktum att skattemedlen missbrukas till följd av hur det ser ut.

Partierna borde, om de hade svenskarnas intresse i första hand, rensa ut de privata aktörerna ur välfärden. Låt den skötas av det offentliga. Det har fungerat förut, det kommer självklart fungera igen. De privata aktörerna är faktiskt rent ut sagt onödiga.

Därmed inte sagt att offentliga sektorn inte dras med problem, även där sker vanvård och även där tillåts inkompetenta åsnor – ofta med bakgrund inom de etablerade partierna – få härja fritt i egenskap av att vara chefer eller direktörer. Dessa problem måste givetvis åtgärdas. Vård, skola och omsorg ska ses som statliga kärnområden, som ska värderas på minst samma allvar som försvaret eller polisen. Varför ska man leka marknad eller omorganisation med sådana verksamheter när vi haft modeller som fungerat bättre?

Det säger något om hur långt bort politiken svävat iväg när frågan är huruvida man ska tillåtas ta ut obegränsad ”vinst” eller ”bara” en ”vinst” på sju procent av insatt kapital, snarare än konstruktiva diskussioner om hur vi kan återta kontrollen av, samt förbättra, statens kärnområden. Skattemedlen ska väl gå till verksamheten och verksamheten enbart?

Kanske kan det förklaras med att dagens etablerade partier, deras politiker och direktörer i offentlig sektor, är så tätt sammanbundna med diverse företagare och näringslivslobbyister, samt företrädare för diasporor och klaner, att de helt enkelt har egenintressen av att låta vansinnet fortgå? Bakom det fagra talet om frihet, mångfald, omorganisation och förnyelse och den nya Sverigebild som denna typ av välfärdspolitik för med sig, kanske det inte gömmer sig något annat än regelrätt egenintresse och korruption?

Vilka är det annars som tjänar på den rådande politiken?

Inte är det gamlingarna på hemmet, ungarna som indoktrineras till att bli radikala muslimer eller för den delen svenskarna som betalar för kalaset.

Om inte dagens etablerade partier förmår att ”göra Sverige lagom igen” måste det till nya politiska partier som strävar efter att axla det ansvaret.

Jag menar, hur länge ska det här hålla på?

LÄS ÄVEN: Sänk lönerna för politikerna och chefstjänstemännen!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag