Vill Håkan Holmberg på UNT gynna näthatet?

Peter Springare (t.v) och Håkan Holmberg (t.h). Foto: Nyheter Idag samt Wikimedia Commons
  • Onsdag 22 mar 2017 2017-03-22
E-post 686

LEDARE Tidningen UNTs ledarskribent Håkan Holmberg slår fast att Peter Springare ”är otänkbar som polis” och tillskriver Springare åsikter som han aldrig har gett uttryck för. Det är märkligt att Holmberg använder en så slapp argumentation när det är rätt enkelt att kritisera Springare för vad han faktiskt har uttryckt.

Det har förekommit en trend ett längre tag på en del mindre nogräknade ledarsidor, där argumentationstekniken tangerar vad som i dagligt tal kallas näthat. Det är inte så svårt att näthata, det bygger i grunden på att med olika medel försöka svartmåla någon så långt det bara är möjligt. Och lyckas man inte måla upp en skrämmande bild på det faktaunderlag som finns vid handen kan man alltid skarva och slira lite, kanske rentav tillskriva någon åsikter som aldrig har yttrats.

När ledarskribenten Håkan Holmberg på UNT går till attack mot Örebropolisens brottsutredare Peter Springare får vi veta att polismannen är ett hot mot demokratin. Holmberg ”tolkar in” vad Springare menar med att ”via demokratiska och politiska åtgärder avlägsna förutsättningarna för dessa vänsterextrema journalister att verka”.

Det är förvisso luddigt uttryckt av Springare, han hade kunnat vara mer precis i det stycket. Springare hade kunnat vara försiktigare med hur han uttrycker sig och han har med all rätta fått ta emot kritik. Det är verkligen inget konstigt med den biten.

Men om vi förutsätter att Holmberg besitter någon sorts kognitiva förmåga inser han också att uttrycket är ett svar på vad Springare menat med ordet ”förinta”, något som väckt stark debatt.

”Det finns bara två betydelser av detta. Antingen vill han upphäva Tryckfrihetsförordningen. Eller också vill han med lagens hjälp förhindra personer med vissa åsikter – sådana som han själv inte gillar – att utöva journalistik. Kanske vill han både det ena och det andra”, argumenterar Holmberg.

Detta är direkt ohederligt. Springare har förklarat att han dels vill uppmärksamma problemet med vad han upplever är journalisters aktivism, inte sällan ur ett radikalt vänsterperspektiv. Vidare vill även Springare göra det lättare att pröva förtal rent rättsligt, oavsett om det är en privatperson eller ett medie som utsätter någon för förtal. I dagligt tal, Springare vill komma åt näthat.

Men detta nämner inte Holmberg. Istället ska UNTs läsare förstå att Springare kan vara ett hot mot demokratin.

Att Springares uttryck om att ”förinta” vänsterextrema journalister är ett minst sagt olyckligt ordval är det få, om än någon, som ifrågasätter. Jag tycker själv att det är ett direkt olämpligt ordval, även om det som Springare ville ha sagt var något annat.

Samtidigt har debattörer som Holmberg och många andra ett ansvar. Springare är, av naturliga orsaker, inte van vid den medieuppmärksamhet som han fått. Han har blivit hårt ansatt från flera håll, inte minst av medier som fått blodsmak i munnen. Att han svarar med hårda och värdeladdade ord är mänskligt, även om det i det här fallet var uppenbart olämpligt. Om Holmberg vill motverka den här retoriken skulle han istället kunna föreslå hur Springare kan uttrycka sig istället.

Han hade kunnat se det som positivt att Springare får hjälp med att vässa sina argument, på en plattform med ansvarig utgivare och som är ansluten till det pressetiska systemet. Han hade kunnat välja att vara den lite större människan här.

Istället klämmer han i ytterligare och påstår att Nyheter Idag är en sajt ”med kopplingar till Sverigedemokraterna och fokus på invandring, brott och muslimer”.

En seriös debattör hade undersökt saken. Ansvarig utgivare Jakob Bergman är medlem i Piratpartiet. Aktiebolaget, som har hand om betalväggen och i praktiken sköter ekonomin, drivs av partiordförande Ilan Sadé i Medborgerlig samling. En av medarbetarna, Markus Allard, driver det lokala Örebropartiet efter att han kom i konflikt med Vänsterpartiet där han tidigare var medlem.

Men det Holmberg tycker är viktigt att poängtera är ”kopplingen” till Sverigedemokraterna. Jag förmodar att han syftar på mig, jag var med i SD för sex år sedan.

Likaså är påståendet om fokus på ”muslimer”. Det skulle vara mycket intressant att veta vad Holmberg syftar på, vilka texter på Nyheter Idag är det som fokuserar på muslimer menar han? När jag söker på min egen sajt hittar jag en text i början av 2015 med rubrik ”Det är inte muslimen som är din fiende”, skriven av mig själv.

En annan text jag hittar när jag söker har rubriken ”Visst ska muslimer kunna engagera sig politiskt – precis som alla andra”. Om jag letar lite efter nyhetstexter som på något sätt är relaterat till muslimer tror jag den senaste vi publicerade handlade om att Sveriges Unga Muslimer kan ha blivit av med bidrag på felaktig grund. Den artikeln kan du läsa här.

Att måla upp en falsk och försåtlig bild av någon annan uppfattas av många tidningsläsare som ett slags näthat, om än inlindat i ett städat språkbruk. Det är i grunden just detta som Springare reagerar emot och det är de tendenserna han vill komma åt.

Kanske är det därför Håkan Holmberg reagerar så starkt?

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag