Visitationszoner och anonyma vittnen – här är Tidöpartiernas nya reformer

Bild: Skärmdump regeringen.se
  • Tisdag 20 Dec 2022 2022-12-20
E-post 272

För att stävja utvecklingen med den grova gängkriminaliteten i landet har regeringspartierna och SD lovat att införa flera nya reformer. Nu går man vidare med att presentera några av dem, då man vid en pressträff på tisdagsmorgonen bland annat meddelar att man ämnar införa visitationszoner och anonyma vittnen.
– Vi har lovat att göra det som krävs för att bryta utvecklingen mot all grövre kriminalitet, säger statsminister Ulf Kristersson på pressträffen.

Statsministern redogör för hur skjutningarna har ökat drastiskt de senaste åren och hur inget talar för att det grova våldet ska gå ner av sig själv.

– Det här kommer fortsätta tills vi vänder den här utvecklingen, säger Kristersson.

Han meddelar att det är nu är dags att genomföra ett paradigmskifte på området. Han inskjuter dock att det kommer ta tid innan det blir bättre.

– Och just för att det kommer att ta tid är det bråttom att komma igång med detta.

På pressträffen medverkar även de övriga samarbetspartiernas partiledare Jimmie Åkesson, Ebba Busch och Johan Pehrson.

Åkesson säger att visitationszoner är ett av de förslag som man nu tänker gå vidare med, där polisen kan få rätt att exempelvis kroppsvisitera en person eller genomsöka ett fordon utan konkret misstanke om brott.

– Det handlar om tidsbegränsade visitationszoner. Det handlar om, så klart, geografiskt avgränsade zoner där man som kriminell löper risk att grundligt visiteras av polis, säger Åkesson.

Vidare berättar SD-ledaren att man direkt efter årsskiftet kommer att tillsätta en utredning för hur ett förslag om visitationszoner ska utformas. Utredningen kommer att redovisas den 22 januari 2024.

Anonyma vittnen

Utöver visitationszoner går Tidöpartierna också vidare med att utreda förslag om anonyma vittnen. Detta för att få fler att vittna i gängrättegångar.

– När personer som har bevittnat brott avstår från att lämna uppgifter så kan det, som ni förstår, leda till att brottsutredningar läggs ned och att gärningsmän går fria på grund av bristande bevisning, säger KD-ledaren Ebba Busch vid pressträffen.

– I förlängningen riskerar det att urholka allmänhetens förtroende för rättsväsendet vilket i sin tur utgör ett allvarligt hot mot demokratin och rättsstaten, fortsätter hon.

För att vittnen ska kunna känna sig trygga med att lämna uppgifter vill man därför kunna erbjuda anonymitet. Av den anledningen tillsätter man nu en utredning för förslaget som ska vara färdigställd till den 22 oktober 2023.

Förebyggande åtgärder

Vid sidan av visitationszoner och anonyma vittnen presenterar Tidöpartierna också förebyggande åtgärder i kampen mot gängkriminaliteten.

Däribland vill man sänka åldersgränsen för möjligheten att ge socialtjänstinsatser till barn utan föräldrarnas samtycke. Idag ligger gränsen på 15 år och Tidöpartierna vill sänka denna till tolv, för att tidigare kunna ingripa mot barn som hamnat i kriminella kretsar.

– Det här är att ställa sig på barnens sida. Att erbjuda möjligheten att tidigare kunna gripa in och från socialtjänsten agera fast man är så ung som tolv år, säger Johan Pehrson.

Läs även: Ny myndighet ska bekämpa bidragsfusket

Läs även: Expert varnar för elkris till 2030 – nu dammsuger regeringen marknaden på kraftkällor

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag