Bertil Malmberg om friandet i HD: ”Det blir lite bubbel till middag idag”

  • Fredag 31 mar 2023 2023-03-31
E-post 0

SVERIGE Den tidigare SD-politikern Bertil Malmberg dömdes av både tings- och hovrätt för hets mot folkgrupp efter att under en politisk debatt yttrat att sydsudaneser är den folkgrupp som har lägst IQ. Men Högsta domstolen gör en annan bedömning och friar honom helt med hänvisning till att det skall vara högt i tak i politiska debatter.
– Det är inte bara bra för mig. Det är bra för yttrandefriheten, säger Bertil Malmberg till Nyheter Idag.

Det var vid ett fullmäktigemöte i region Sörmland den 27 april 2021 som den dåvarande SD-politkern Bertil Malmberg ställde sig i talarstolen för att diskutera arbetslösheten i regionen.

Han menade att det var ett problem att Migrationsverket placerat ett antal sydsudanesiska kvotflyktingar i Sörmland. ”Det hör till saken att befolkningen där är bland de folkslag som har lägst intelligens i hela världen, vilket är väl belagt i forskning. Enligt FN har landet mycket lågt HDI (Human Development Index), låg utbildningsnivå och omfattande analfabetism” står det i manus, men han nämnde även låg IQ. I sitt planerade anförande undrade han hur dessa skulle integreras i det svenska samhället och bli självförsörjande.

Hans tal avbröts i förtid och han anmäldes för hets mot folkgrupp. I tingsrätten dömdes han till dagsböter och hovrätten fastställde straffet.

Läs mer: SD-politiker döms för IQ-hets mot folkgrupp

Men Malmberg gav sig inte och tog målet vidare till HD som gav prövningstillstånd.

HD skriver i domen att ”uttalandet innebar ett kategoriskt utpekande av en hel folkgrupp och förmedlade ett budskap om att de som tillhör gruppen är mindre intelligenta än andra. Det måste anses som klart nedsättande för den utpekade gruppen” men lyfter samtidigt frågan om i vilken kontext yttrandet skett.

”Redan av förarbetena till bestämmelsen om hets mot folkgrupp framgår det tydligt att betydelsen av en fri och öppen debatt ska väga tungt vid bedömningen av om ett visst uttalande faller inom det straffbara området, dvs. om det ska anses som ett uttryck för missaktning i bestämmelsens mening.”

Och det fortsätter:

”Bertil Malmberg gjorde uttalandet som ledamot i regionfullmäktige i samband med att diskussionen hade det övergripande ämnet arbetslöshet. Han har uppgett att han ville ge uttryck för att personer från Sydsudan har svårt att få arbete i Sverige och att de bättre kan hjälpas på andra sätt än genom att de kommer hit. Vidare har han uppgett att han med uttrycket ”intelligens” avsåg begreppet ”Human Development Index”, vilket FN använder för att mäta välstånd utifrån olika faktorer. Att detta var BMs avsikt får stöd av det manus som han har gett in i målet.”

– HD har tagit del av mitt inlämnade anförande på ett bättre sätt än underrätterna gjorde, trots att det varit en del av målet från början. Och det gläder mig, säger Malmberg till Nyheter Idag.

HDs slutsats blir att uttalandet ”trots att det var nedsättande för den utpekade gruppen inte gått utöver vad som måste godtas inom ramen för en debatt i en politisk församling” och river därför upp de tidigare fällande domarna.

– Det blir lite bubbel till middag idag, säger Malmberg.

Efter den första domen i tingsrätten fick Malmberg lämna Sverigedemokraterna. Han berättar att han fått stöd från nära vänner i partiet, men inte från partiet eller partistyrelsen – ”inte det minsta”, som han uttrycker det.

På frågan om han tror att domen kommer att påverka det politiska samtalet är han pessimistisk.

– Det krävs nog mer än en HD-dom för att få det till stånd, för det är så insnöat på PK-ism nu så att det är rent otroligt.

Läs även: ”En romsk specialitet” i rätten

Läs även: Samlare av andra världskriget-memorabilia frias för hets mot folkgrupp

 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag