De är Stockholms läns farligaste förorter – Bilbränder, vapen och tung kriminalitet

Myndigheterna tappar kontrollen. Bilden är tagen 1 februari i år i förorten Norsborg - ett av de farligaste områdena. Foto: Nyheter Idag
  • Torsdag 4 feb 2016 2016-02-04
E-post 815

STOCKHOLM Mycket tung kriminalitet med bilbränder, vapen, öppen narkotikaförsäljning och ett utmanat våldsmonopol är vardag i fyra av Stockholms farligaste förorter. Myndigheterna är på väg tappa kontrollen, det visar en unik kartläggning från Polismyndighetens Nationella operativa avdelning, som Aftonbladet publicerar.

Det är en dyster bild som polisens interna hemligstämplade rapport ger om verkligheten i de fyra farligaste Stockholmsförorterna. Tidningen Aftonbladet har tagit del av rapporten och de berättar att i Stockholm finns fyra så kallade ”särskilt utsatta områden”. Områdena är de allra farligaste där läget beskrivs som akut det krävs insatser från alla myndigheter för att komma tillrätta med problematiken.

I kartläggningen ges en bild där de fyra farligaste områden förefaller vara laglösa och där polisen ibland drar sig för att åka fram på larm. I dessa förorter förekommer bilbränder, vapen, tung kriminalitet, korruption inom myndigheter, ungdomar på 12-13 år som bär vapen, öppen narkotikaförsäljning, stenkastning mot polis, grova rån och mycket mycket mer.

De fyra områdena är Hallunda/Norsborg, Husby, Ronna/Geneta/Lina samt Rinkeby/Tensta. I området Rinkeby och Tensta finns så många som 500 multikriminella personer som ägnar sig åt rån, bilbränder och även skjutningar på allmän plats. I Hallunda och Norsborg är kriminaliteten så pass raffinerad att det finns tecken på korruption inom kommunen och lokala myndigheter.

I den norra Stockholmsförorten Husby rapporteras att även rekrytering till våldsbejakande religiös extremism förekommer i lokaler. Sverige har länge haft en stor problematik med ungdomar som rekryteras till terrorsekten islamiska staten i Göteborgs förorter.

Bara i år har Nyheter Idag rapporterat flera gånger om kriminalitet i Norsborg och Hallunda. Det har bland annat varit bilbränder, försök till grovt rån mot en butik och ett till fall av rån mot en butik. I det närliggande Alby har Nyheter Idag även kunnat rapportera att polisen haft en insats mot knarkförsäljning, något som orsakade oroligheter och sedermera våldsamt upplopp med bilbränder och stenkastning mot polis.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag