MP vill straffbeskatta varor som drar mycket el

Bild: Nixdorf/CC BY-SA 3.0/Holger.Ellgaard /CC BY-SA 3.0
  • Fredag 19 mar 2021 2021-03-19
E-post 639

SVERIGE Miljöpartiet vill ha straffskatt på varor som drar mycket el. Man vill också ha en lägre skatt på mer energisnåla varor. Samtidigt vill man införa lagstiftning som tvingar energibolag att genomföra effektiviseringar hos sina kunder, så kallade vita certifikat. Lina Håkansdotter på Svenskt Näringsliv skriver till Nyheter Idag att det finns ”en risk att vita certifikat skulle tvinga in dyrare åtgärder än nödvändigt för att nå målen” vad det gäller att spara energi.

Miljöpartiet vill straffbeskatta varor som drar mycket el, rapporterar TT. För att uppmuntra till köp av mer energisnåla varor vill man i gengäld ha en lägra skatt på dessa.

– Vi vill se till att man använder sig av de mest energieffektiva teknikerna. Det finns en snabb utveckling där vitvaror och andra produkter förbrukar mindre el, säger miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).

Läs även: Ny kärnkraftsteknik sågas av miljöminister Bolund (MP): ”Vindkraften är här och nu”

MP vill även införa lagstiftning som ska tvinga energibolagen att genomföra effektiviseringar hos sina kunder för att minska landets totala elförbrukning. Enligt förslaget skulle energibolagen få en besparingskvot på elanvändning som måste uppfyllas varje år.

– Till exempel kan de tilläggsisolera hus, byta ut industriutrustning så den blir mer effektiv eller uppmuntra medborgarna att minska sin elanvändning, säger Bolund till TT.

Enligt Bolund kommer det inte bli några högre kostnader för kunderna, utan tvärtom blir kostnaderna lägre.

– När vi byggt ut förnybar el har kostnader sjunkit för företag och privatpersoner, och det är samma logik för vita certifikat, menar Bolund.

Kvotplikt med så kallade ”vita certifikat” finns redan i flera länder i Europa, och i Danmark blev systemet en samhällsekonomisk vinst när det riktades mot företag och industrier, medan det blev en förlust när det riktades mot vanliga hushåll. Detta på grund av att de administrativa kostnaderna blev högre än den energi som sparades in.

Läs även: Elmarknadsexpert: Räkna med dyrare el efter stängningen av Ringhals 1

”Effektivt användande av resurser, däribland energi, är något som företagen jobbar med kontinuerligt eftersom det sänker deras produktionskostnader och därmed ökar deras lönsamhet” skriver Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, till Nyheter Idag.

”Energieffektivisering är ett medel för att minska klimatutsläppen och vi anser att ett energiintensitetsmål är det mest lämpliga sättet att mäta hur effektivt energin används i samhället” fortsätter Håkansdotter.

”Det är svårt att se hur ett system med vita certifikat på ett lämpligt sätt skulle kunna kombineras med ett sådant mål. Det finns en risk att vita certifikat skulle bli överlappande med eller påverka och påverkas av andra styrmedel. Exempel på sådana är skatter, energideklarationer, elcertifikatsystemet och EU ETS och det finns därför en risk att vita certifikat skulle tvinga in dyrare åtgärder än nödvändigt för att nå målen”.

Lina Håkansdotter påpekar även att hon inte tagit del av MP:s förslag i detalj, och att hennes kommentarer gäller hur Svenskt Näringsliv tänker kring vita certifikat mer generellt.

Läs även: Elpriset tokrusar efter stängningen av Ringhals

Byt Elbolag!

Nu har Chang Frick startat upp Svensk Kärnkraft AB, ett systerbolag till Nyheter Idag. Bli elkund, då stöder du både svensk kärnkraft och Nyheter Idag.

Byt elbolag idag!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag